topbild hovar

FILOSOFI

"Skon ska endast vara den naturliga förlängningen av hoven".

Detta var min första lektion inom hovslageriet. Jag började fundera: - Hur skulle naturen gjort i det här fallet? Man pratar om korrigering och viktskoning hit och dit, men faktum är att naturen själv oftast har den bästa lösningen för hästen, utan människans inblandning.

Så med denna inställning, varför skor jag då överhuvudtaget? Ja, eftersom vi nu domesticerat hästen och tagit den ur dess naturliga miljö och förutsättningar, så är det vår skyldighet att se till att den får så bra förutsättningar som möjligt.

- "Islandsskoning"/s.k Gångarts-skoning?
- Barfota-filosofier.

Skoning

Connemara/Bruksnordisen Smilla får nya bakskor. Foto:Ivar Hamrin

Skoning

Här skor jag en isis på Island under en långtur samtidigt som flugorna och knotten försöker äta upp mig. Foto:Gunvor Moqvist

 
Islands-skoning eller s.k gångartsskoning -

Många tränare och ryttare pratar om 10mm-skor hit och dit vid passiga/trav-taktiga
hästar.
Visst, det kan fungera till viss del. Man ska ha i åtanke viktskillnaden på 2mm extra järn inte är särskilt mycket utan enligt min mening oftast ger en s.k placebo-effekt. Ryttaren har en
mer positiv inställning/förväntan efter skoning med 10mm efter att ha harvat runt med mediokert resultat innan byte till tjockare skor skor, att han/hon redan vid uppsittning har "lösgjort" sig själv.

Det man ska lägga lite mer energi på enligt min mening är att verka och sko enligt hästens
exteriöra förutsättningar. Hur ser hästen ut? Strunta i om den är 4- eller 5-gångare!
Se till andra aspekter såsom rygglängd, lutning på bog och annat som påverkar hästens rörelseförutsättningar, i kombination med ryttarens förmåga att rida "ihop" hästen!

Hur skor man då en 5-gångare med exempelvis lång rygg och sluttande bog?

Det är en hel vetenskap utan absoluta sanningar och det skulle krävas hundra (minst) olika exempel för att förklara "hur man gör".
Men vi tar ett exempel!
De flesta ryttare med mediumvana vet hur problematiskt det kan vara att rida ihop en 5-gångare med lång rygg. På en 5-gångare vill man "spara lite tå" vilket medför att det blir svårare för ryttaren att rida hästen i tölt eller pass, till skillnad från en 4-gångare som man oftast sko med lite kortare tå på framhovarna för att underlätta överrullningen. En 5-gångare med lite kortare tå blir enklare att rida ihop och därför enklare att få i tölt/pass. Det här är en grov förenkling av min åtgärd men ger en samlad bild över hur man kan tänka utöver enbart 10mm-skor.

Om Strasser-metoden och andra barfotametoder.

Alla hästar är individer precis som vi människor. Vi liksom hästarna är födda barfota. Och jag liksom många andra hovslagare är fullkomligt övertygade om att barfotagång är bra - på rätt häst! Mina privata hästar går barfota periodvis under året. Och dålig hovkvalitet kan ofta avhjälpas genom att helt sonika låta hästen gå oskodd en period. Det är inget nytt under solen.

Hästar som till övervägande del arbetar inne i ett ridhus och tillbringar resten av sin tid i en box eller ute i en mjuk hage behöver enligt mig ofta inga skor alls. (Men självklart regelbunden verkning!) De hästar som arbetar på varierande/hårda underlag eller tävlar mycket nöter dock alldeles för mycket på sina hovar för att klara sig barfota. Då är det min och alla andra hovslagares uppgift att sko hästen på bästa möjliga sätt! Jag är fullständigt övertygad om att nästan alla hästar klarar av att gå barfota, däremot är det inte alls lika många som klarar av att arbeta eller tränas under dessa förutsättningar! Och det är en stor skillnad!

KONTAKTINFO

Daniel van der Blij
0709-30 17 15
info@nitajarnet.se
Tidsbokning vardag
kl 8-18
Helger endast akuta ärenden
INNEHAR F-SKATTSEDEL

Svenska hovslagareföreningen
Ständige följeslageren

Min ständige assistent Kimsan.

Sidan är skapad av Mari Norberg i augusti 2008 - Copyright Nita Järnet